Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

V rámci ESG budou firmy nuceny provádět energetický audit, který bude zahrnovat úplnou analýzu spotřeby energie

Co je to ESG?

Report ESG je laický výraz pro sadu legislativních opatření směřujících k naplnění cílů Zelené dohody (Green Dealu) Podmínky pro  podniky mimo finanční sektor primárně určuje Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD).


Tato směrnice oproti své předchůdkyni (NFRD) výrazně rozšiřuje oblast subjektů, které budou povinně reportovat data o udržitelnosti.  Společně s EU taxonomií a ESRS standardy jednoznačně definuje činnosti, které je možné považovat za udržitelné. Standardy jsou rozděleny na tzv. průřezové (obecné), tématické a sektorové (na těch se nyní ještě pracuje). A právě tématické standardy jsou dle svých témat rozděleny do 3 oblastí, podle kterých vzniklo označení ESG. 

Jedná se o oblast zahrnující otázky životního prostředí (Enviromental), sociálních věcí (Social) a oblast řízení podniku (Governance).  Co je důležité také zmínit je podmínka zveřejňování informací pomocí tzv. dvojí významnosti. Firmy tedy budou reportovat nejen to, jaký dopad má jejich činnost na lidi a planetu, ale také, jaký dopad má změna klimatu a oblast udržitelnosti na danou firmu.  Vždy se tedy budou reportovat dopady a z nich vyplývající finanční rizika nebo naopak příležitosti.

Pro koho platí?

Od 2024 všechny velké banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze s více než 500 zaměstnanci.

Od 2025 platí pro všechny společnosti, které splňují 2 a více z těchto podmínek:

  •   více než 250 zaměstnanců

  •   obrat přesahující 50 mil. eur

  •   aktiva vyšší než 25 mil. eur


Od 2026 pro malé a střední firmy (SME) kótované na burze (možná výjimka na 2 roky)

Od 2029 (report za r. 2028) Konsolidovaný report za mimoevropské skupiny (Firmy s čistým obratem větším než 150 mil. eur a alespoň 1 dceřinou společností nebo pobočkou v EU)

Pomůžeme vám s měřením a archivací potřebných dat pro doložení vašeho ESG reportu

DatICE 2023

DatICE 2023

 Software pro sledování efektivity výroby

  •   Měření spotřeby energií
  •   Klasifikace prostojů a poruch stroje
  •   Automatický reporting a notifikace (mail/SMS)  
  •   Sledování operátorských zásahů

Více

Zajistíme pro vás audit a nový návrh vaší automatizace.
Svěřte nám celý projekt nebo část řešení.