Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Automatizace na míru

Dodáváme automatizaci pro největší logistická e-commerce centra na světě stejně tak jako pro malé automatizované sklady vnitropodnikové výrobní logistiky.

Našimi hlavními obory jsou trhy s průmyslovým a spotřebním zbožím, s módou, oděvy, potravinami a lékařským materiálem.

Naši zákazníci důvěřují našim odborným znalostem a těží z intralogistických řešení přizpůsobených jejich požadavkům.

Obrázek

Společně s TGW jsme realizovali sérii projektů pro koncového zákazníka Amazon. 

Realizovali jsme software pro automatizaci vysokokapacitního supermoderního logistického centra v Kojetíně u Brna a dále jsme uvedli do provozu několik skladových distribučních center ve Švýcarsku a Německu.

Dodali jsme již více než 80 vstupních třídících linek do 28 distribučních center v Německu, Itálii a v Anglii.

Výzvou byl pro nás logistický projekt výměny těžkého gravitačního paletového dopravníku za poháněný dopravník vlastní konstrukce pro švédskou Scanii. Výměnou se odstranily potíže se zasekáváním palet při toku materiálu a celkově se zlepšila bezpečnost pracoviště. Nové dopravníky jsou připraveny na zakládání a vyjímání palet pomocí AGV/AMR.

Vylepšujeme e-commerce logistiku

Hledáme vždy to správné řešení pro našeho zákazníka, a pokud správná část logistického systému není součástí standardního řešení, integrujeme řešení od jiných výrobců ve vysoce funkční a spolehlivý celek. 

Obrázek 1
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 5

Naše projekty

Vstupní brány do distribučních center

V našich vstupních třídících linkách je integrováno několik různorodých produktů jako jsou dopravníky, měření výšky balíku, tiskárna štítků s aplikátorem a systém čteček pro načítání a verifikaci vstupního nalepeného štítku.

Linky na vstupu do logistických center skenují všechny příchozí zásilky a balíky, bleskově je vyhodnocují v databázi, přiřazují jim nové skladové číslo, každý jednotlivý balík přeštítkují novým štítkem a pomocí nového kódu jej nasměrují ke správné distribuční dodávce. Všechny tyto operace trvají 1,3 sekundy na položku.

Stroj lze dále rozšířit o řešení zahrnující objemové měření balíku, průjezdovou váhu, šestistranný skener a kontrolu spodní strany balíku (zda dříve nepřišel do styku s vodou a nedojde k protržení dna při další manipulaci).

Vstup do linky je manuální, ale i zde je možnost pracoviště uzpůsobit ergonomickým potřebám a vybavit jej automatickým vyklápěním palet (tipper) nebo logistických vozíků (logistics cart).

Automatické rozebírání palet a automatická paletizace

Náš robotický systém plně automaticky rozebírá příchozí paletu s materiálem. Robot dokáže automaticky rozpoznat různé druhy materiálu na paletě (papírová krabice, karvon konzerv, balení nápojů, jejich pozici a automaticky je přemístit na dopravník).

Detekce je plně automatická a ani náhodně orientovaný materiál nepředstavuje problém. Vlastní nabírání materiálu zajišťují vakuové přísavky s případným mechanickým pojištěním. Samozřejmostí je plně automatická výměna palet pod robotem, manipulace s položkami, jejich skladování a manipulace s prázdnými paletami včetně jejich skládání do komínu. Závoz do linky se provádí pomocí VZV vozíků nebo AGV/AMR vozíků.

V případě potřeby je náš stroj schopen i opačné funkce, a to skládat palety z výroby.

Sortery

Dalším příkladem je naše třídící linka skládající se ze systému rovnání balíků, sekvenceru balíků (gapper), načítání kódů a měření velikosti balíku a následné třídění na finální destinace.

Linka je schopna zpracovat balíky různých velikostí od plastového obalu (polybag), přes obálky od tloušťky 5 mm až do balíků velikosti 650x1200x500 mm. Výstupní skluz (chute) je navržen s ohledem na maximální úsporu místa a ergonomičnost pracoviště. Výkon třídiče (sorter) je až do výkonu přesahující 6 000 balíků za hodinu s tříděním do 26 skluzů.

Paletová přeprava, dopravníky

Pro paletovou přepravu jsme vyvinuli vlastní těžké dopravníky s nosností až 2 000 kg skládající se z válečkových dopravníků, řetězových dopravníků, řetězových přesuven a otočných stolů. Známe požadavky našich zákazníků, proto jsou naše dopravníkové systémy vybaveny přídavnými zařízeními, které umožňují:

  • Automatickou detekci založené nebo odebrané palety VZV vozíkem.

  • Automatickou průjezdovou kontrolu palety. Kontroluje se vlastní Europaleta, zda obsahuje všechny díly (spodní desky, špalky), zda jsou díly správně umístěný, je splněna průchodnost pro vidle a paleta není zlomená. Dále se kontroluje přepravovaný materiál, zda nepřesahuje půdorys palety a měří se celková výška. Neshodná paleta se odstaví na opravnou kolej, shodná paleta se odesílá do automatizovaného skladu.

  • Automatické rozebírání stohovaných palet. Stroj naskenuje příchozí sloupec palet a rozebere je na jednotlivé palety pro další zpracování. Palety jsou rozebírány postupně a lze rozebírat i stoh s více druhy palet (E-pal, H-pal). V případě potřeby je náš stroj schopen i opačné funkce, a to skládat palety z výroby do podobného komínu s definovanou výškou a hmotností.

Dále naše dopravníky vybavujeme dle potřeby o zařízení jako je stohování palet pod robotickými aplikacemi, stoppery před kritickými uzly a dalšími zařízeními nutnými ke správné a robustní funkci dopravníků s minimem chyb.

Vnitropodniková logistika AGV/AMR

Společně s našimi partnery a výrobci AMR vozíků automatizujeme paletovou logistiku pomocí flexibilních řešení. Nejedná se však o pouhou náhradu VZV vozíků s operátory za plně automatizované řešení.

Před vlastní implementací je vhodné udělat analýzu toku materiálu po hale, zjistit možnosti jak pohyb materiálu optimalizovat (např. dynamickou simulací) a následně vytvořit digitální dvojče. To dovolí nalézt vhodné řešení, co do počtu a vytížení vlastních AMR jednotek. Celá flotila je následně spravována ve flotilovém SW, kterého je součást digitální dvojče. To umožňuje rychlou simulaci změny toku materiálu s identifikací úzkých hrdel.

V případě dalších technologií jsme schopni upravit vstupní/výstupní body linek, které palety buď produkují nebo spotřebovávají takt, aby byly plně funkční s AMR technologií.

Zaměřujeme se na spolupráci s evropskými výrobci AMR vozíků s dobrou dostupností servisu a plnou podporou. 

Zajistíme pro vás audit a nový návrh vaší automatizace.
Svěřte nám celý projekt nebo část řešení.