Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Hledáme smysluplná řešení pro zvýšení efektivity

Vyhněte se neočekávaným nákladům během realizace investic do výrobních linek a hal. Zvolte správnou míru automatizace s ohledem na váš budoucí rozvoj a návazné procesy jako jsou logistika, plánování a údržba.

Řešení vymyslíme i uvedeme do praxe

  • Neděláme pouze hezké prezentace a analýzy do šuplíku. 
  • Zavádíme změny s reálnými dopady do výsledovky.
  • Specializujeme se na následnou realizaci průmyslové automatizace. 
  • Máme za sebou 1300+ dokončených projektů pro významné zákazníky z celého světa.
  • Máme expertní týmy potřebných profesí pod jednou střechou. 
  • Od procesních inženýrů, business konzultantů, konstruktérů, programátorů až po robotiky.
Obrázek

Nezastavujte výrobu a optimalizujte procesy ve virtuálním světě


Díky našim zkušenostem s přípravou a realizací automatizovaných linek, aplikací lean myšlení a speciálnímu softwaru Plant Simulation vás dokážeme podpořit již během přípravné fáze investic.

Zjistit více o dynamické simulaci

Nabízíme komplexní přístup k optimalizaci
vašich výrobních procesů

Sběr dat

Společně s vaším týmem zmapujeme, sesbíráme a vyhodnotíme vstupní data, která ověřujeme přímo ve výrobě. Nejčastěji se ptáme a zjišťujeme časy cyklů výrobních operací, plánované množství, omezení a podmínky, které musíme v návrzích zohlednit.  

Analýza

Následně data analyzujeme a tím si uděláme obrázek o skutečné situaci u vás ve výrobě. Zjistíme, jak efektivně využíváte časový fond a zda máte současné procesy efektivní, nebo naopak, zda nejsou vaši lidi přetížení.

Návrhy a vyhodnocení

Na základě zjištění navrhujeme několik možných scénářů. V návrzích zohledňujeme pro vás důležitá kritéria, která si odsouhlasíme na začátku projektu. Scénaře vyhodnocujeme podle časové a finanční náročnosti zavedení, požadované doby výroby, počtu směn a vytížení strojů a pracovníků.

Ověřený software

Využíváme simulační software Plant Simulation pro ověření našich nápadů ve virtuálním prostředí a praxi ověřený systematický a metodický přístup. Díky tomu můžeme testovat různé varianty řešení a porovnávat je mezi sebou.


Naše projekty

Ověření dopadu změn

Jaký dopad na výkon linky by mělo přidání dalšího operátora na proces kompletace dílu? Jaký dopad má nepravidelné zásobování výroby? O kolik by se zvýšil výkon linky, kdyby zásobování bylo pravidelné? I na tyto otázky jsme díky dynamické simulaci nalezli odpověď.


Zákazník ušetřil desítky milionů na natavovací lince

Naším úkolem bylo revidovat a připravit nový optimalizovaný koncept linky.Pozorovali jsme ve výrobě a ptali se operátorů, techniků, mistrů a projektových manažerů. Identifikovali jsme problémová místa a neefektivní vybalancování linky. Navrhli jsme koncept linky, tak aby splnil požadovaný takt, odstranil problémová místa. 

Koncept jsme si ověřili pomocí dynamické simulace, abychom si byli jisti, že jsme na nic nezapomněli. Výsledkem bylo:

  • snížení robotů o 2
  • snížení počtu nosičů na lince o cca 40 %
  • snížení požadované plochy o cca třetinu
  • dosažení požadovaného taktu


Předpověď chování systému a jeho vizualizace

Náš zákazník měl v plánu rozšíření automatizované linky o další stanici a pro různé scénáře potřeboval určit propustnost dopravníkového systému a takt vstupního robota a vizualizovat celý materiálový tok. Během 3 dnů jsme vytvořili dynamickou simulaci procesu a připravili 6 nejvhodnějších variant řešení.


Zajistíme pro vás audit a nový návrh vaší automatizace.
 Svěřte nám celý projekt nebo část řešení.