Image

Co vám dělá těžkou hlavu?

 • Kde jsou úzká místa vaší výroby?
 • Kolik hodin denně váš stěžejní stroj opravdu vyrábí?
 • Je denní vyrobené množství dostačující, nebo ne?
 • Trávíte čas hledáním materiálu a nářadí?
 • Připadá vám, že více času seřizujete linku, než vyrábíte?
 • Musíte zjišťovat od několika lidí základní informace o výrobě?
 • Máte jakýkoliv problém ve výrobě, se kterým si nevíte rady?

Co dokáže LEAN?

 • odstranit nebo snížit nadprodukci
 • optimalizovat zásoby
 • snížit a zjednodušit pohyby lidí
 • zjednodušit zbytečně složitá řešení a postupy
 • zkrátit nebo odstranit čekání
 • minimalizovat zmetkovost
 • využít potenciál strojů a lidí

Naše projekty

Vydělali jsme 1 mio. Kč měsíčně

Vydělali jsme 1 mio. Kč měsíčně

Společně se zákazníkem jsme si dali za cíl zvýšit dlouhodobě efektivitu výroby. Provedli jsme analýzu situace a rozhodli se úkol rozdělit do dílčích kroků. Pro začátek jsme se zaměřili na poslední výrobní uzel - lisovnu, která se ukázala být nejproblematičtějším místem výroby.

Zkrátili jsme seřizování na polovinu

Zkrátili jsme seřizování na polovinu

Cílem naší spolupráce bylo zrychlit dodací lhůty a zavést lean přístup - nastartovat kulturu štíhlé výroby s dlouhodobým efektem. V prvním kroku jsme analyzovali problémy a vytvořili pracovní týmy, které jsme metodicky vedli. Změnili jsme běžící procesy, proškolili lidi ve firmě a již po 6 týdnech jsme mohli sledovat vyšší efektivitu. Hlavní přidanou hodnotou naší spolupráce je trvalost a dlouhodobost zavedených změn.

Dosáhli jsme historického maxima výroby

Dosáhli jsme historického maxima výroby

V tomto projektu jsme navázali na předchozí úspěšnou spolupráci při zavedení principů štíhlé výroby do jiné divize firmy. Díky návratnosti investice jsme podobný proces (analýza, proškolení lidí, zlepšení procesů, pravidelný reporting) mohli zavést i do válcovny.

S čím a jak vám pomůžeme

Procesní analýza
Analýzou hodnotového toku nalezneme úzká místa ve vaší výrobě a zdroje plýtvání. Navrhneme možná řešení zvyšující rychlost a návratnost.

Monitorování výroby
Analyzujeme a měříme vaše data v reálném čase. Systém DatICE vám pomůže využít potenciál vaší výroby naplno.

Dynamická simulace
Pomocí dynamického simulačního modelu společně vyhodnotíme dopady možných variant. Ať už měníte běžící procesy nebo hledáte optimální řešení nového projektu.

Zvýšení efektivity
Zaměříme se na odstranění plýtvání ve vašich procesech. Typicky zkracujeme dobu přestavby a seřizování strojů, odstraňujeme zbytečné hledání materiálu a nářadí zavedením prvků 5S, zlepšujeme informovanost všech v týmu.

Audit automatizace
Připravíme s vámi nejvhodnější řešení layoutu výroby a logistiky pro plynulý materiálový tok.

Audit bezpečnosti strojů
V souladu s platnými zákony posoudíme bezpečnost vašich nových i provozovaných strojů a zařízení. Provedeme revize a inspekce, vyhodnotíme možná rizika a vypracujeme kompletní dokumentaci.

Řešení vymyslíme i uvedeme do praxe

Neděláme pouze hezké prezentace a analýzy do šuplíku. Zavádíme změny s reálnými dopady do výsledovky. U nás neutratíte statisíce za pěkné prezentace, abstraktní rady a analýzy do šuplíku.

Máme každodenní spojení s reálnou výrobou. Náš tým je složený z manažerů s praktickými zkušenostmi. Členové týmu pracovali na pozicích ve výrobě, nákupu nebo zastávali role procesních inženýrů.

Lean doplňujeme o vlastní HW a SW řešení. Zlepšovací projekt kompletně realizujeme včetně automatizace. Nasadíme účinný systém na měření výrobních dat DatICE.

Jak pracujeme

Analyzujeme
příležitosti

Pomocí metod procesní analýzy jako jsou VSM, FMEA, Spaghetti diagram nebo Heatmapy dokážeme identifikovat úzká místa ve vaší výrobě a zaměřit energii, čas a prostředky tam, kde budou mít největší dopad na vaše výsledky.

Navrhujeme
řešení

Společně s vámi navrhneme organizační i technická řešení s různou náročností a návratností investic, od drobných zlepšení po zásadní úpravy procesů.

Implementujeme
řešení

Staneme se součástí vašeho týmu a společně s vámi budeme řídit implementaci pomocí agilních metod. Při zavádění procesních změn vaše týmy rozvíjíme a učíme Lean metody používat, aby v neustálém zlepšování mohli pokračovat i v budoucnu.

Napište nám

A zeštíhlíme i vaši výrobu!