Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Důraz na kvalitu, pozornost k detailu, schopnost vidět věci v souvislostech

To vše, podpořeno robustními interními procesy, agilním řízením a týmem profesionálů s rozličnými specializacemi nám umožňuje dosažení úspěchu po boku našich zákazníků.

Neustálý vývoj v mnoha odvětvích, jako například automotive, farmacie nebo elektrotechnika vede k miniaturizaci a komplexním konstrukcím výrobků a často s sebou přináší extrémní požadavky na výrobní tolerance, opakovatelnost a kontrolu.

Design

Při návrhu používáme moderní software. Pro dosažení požadované přesnosti, tuhosti a zamezení vibrací provádíme výpočty metodou konečných prvků.

Výroba

Vyrábíme i miniaturní díly v přesných tolerancích a vysoké kvalitě, jak pomocí tradičního třískového obrábění, tak dalších technologii (elektroerozivní obrábění, přesné řezání laserem atd)

Montáž a seřízení

Extrémní důraz je kladen i na kvalitu montáže a následného seřízení.

Kontrola

Kritické díly a komponenty před použitím v automatizaci měříme na 3D.

Zajistíme pro vás audit a nový návrh vaší automatizace.
Svěřte nám celý projekt nebo část řešení.